Som kjent ble det avholdt nordisk "Stop Tagging" konferanse i Oslo 03. - 04. april. se programmet her

Cecilie Høigård (forfatter av boken Gategallerier) boikottet konferansen. Det ble nevnt at hun ikke ville stille opp p.g.a. rammene rundt temaet hun skulle forelese om.

Politimenn fra skandinavias hovedstader holdt foredrag om hvor effektivt og resultatinnbringende nulltoleranse har fungert. Det som derimot ble ignorert under hele konferansen, er at København kommune faktisk har gått vekk ifra den såkalte nulltoleransen!

Før konferansen tok www.urban.dk kontakt med den graffiti-vennlige politikeren Finn Rudaizky (København kommune). Da han ble framvist programmet for konferansen, var hans kommentar følgende:

"Dette er en ren hat-konfererense mot lovlig, kulturell graffiti. Jeg regner med at vi er noen fra kulturutvalget, som ser oss nødt til å delta på konferansen i Oslo. Vi er utrygge på programmets utforming, og at den lovlige kulturelle graffiti, slettes ikke får den berettigede positive fremtoning, som de faktiske realiteter og erfaringer fra visse steder kan dokumentere".

"Vi vil være meget oppmerksomme på, om en av de danske bidragene på konferansen, bidraget fra Venstre's Borgmester Søren Pinds høyrehånd, Jakob Winther, blir et saklig innlegg om den reelle bekjempelse av hærverksgraffiti og ikke et utfall mot lovlige, kulturelle graffitimalere. Det skal ikke være slik som Søren Pind tidligere har uttalt, at de lovlige graffitimalere er kriminelle eller på vei mot en kriminell løpebane. Det er derfor viktig med en annen dansk politisk deltagelse på konferansen."

Etter innlegg av Peter Pedersen (fra Silkeborg Politikammer), reiste Mona Heiberg (fra bystyret i København) seg opp, og nevnte at i København holder de nå på å opprette en dialog med graffiti malerne. Og at de holder på å igjenopprette lovlige vegger. Hvorpå hun etterlyste temaet "dialog" med ungdommene. -Dette ble bryskt dysset ned med hevet stemme fra talerpodiet, av diverse politimenn.

Ingen fra bystyret i København kommune ble forespurt om å holde innlegg, de fikk kun nøye seg med å være passive tilskuere. Så kan man spørre seg: Kan man kalle en så ensidig konferanse troverdig? Når de bevisst neglisjerer fakta om situasjonen i Kjøbenhavn.
archives